ระดับวีไอพี
max2
Level 7: แทนซาไนต์ ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 50,000,000.00
max1
Level 6: เพชร ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 15,000,000.00
5
Level 5: ไพลิน ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 7,000,000.00
4
Level 4: ทับทิม ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 3,000,000.00
3
Level 3: มรกต ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 1,000,000.00
2
Level 2: บุษราคัม ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 500,000.00
1
Level 1: อเมทิสต์ ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 0.00