Khuyến mãi

Thành Viên Mới

Gói Thưởng 100% Gửi Tiền Lần Đầu

Thưởng Tối Đa:

2,000,000 VND

Số Vòng Cược

15

VIP
Thưởng

100%

Kết Thúc: 13 ngày

Gửi Trở Lại

Tiền Thưởng Gửi Trở Lại

Thưởng Tối Đa:

1,000,000 VND

Số Vòng Cược

12

VIP
Thưởng

20%

Kết Thúc: 2 ngày

Hoàn Trả

Hoàn Trả Cược Mỗi Ngày

Thưởng Tối Đa:

9,999,999,999 VND

Kết Thúc: 44 ngày

Thưởng Thêm 5% Trên Hoàn Trả

Thưởng Tối Đa:

999,999,999 VND

Kết Thúc: 44 ngày

Đặc Biệt

Hoàn 100% Cược Đầu Tiên Thua

Thưởng Tối Đa:

500,000 VND

Kết Thúc: 185 ngày

Bảng Xếp Hạng e-Sports LOL & Dota 2

Thưởng Tối Đa:

2,089,000 VND

Kết Thúc: 2 ngày

Sinh Nhật Có Quà! Thưởng Nóng Đến 35 Triệu

Thưởng Tối Đa:

35,000,000 VND

Kết Thúc: 13 ngày

Giới Thiệu Khách Hàng Mới!

Thưởng Tối Đa:

300,000 VND

Kết Thúc: 13 ngày

Slot MG – Tia Chớp Tiền Vàng

Thưởng Tối Đa:

865,036,000 VND

Kết Thúc: 51 ngày

Slot PP – Thưởng Lớn Mỗi Ngày: Level 8

Thưởng Tối Đa:

118,000,000 VND

Kết Thúc: 10 ngày

SLOT PNG - CUỘC ĐUA RACE'N GO ASIA

Thưởng Tối Đa:

357,030,000 VND

Kết Thúc: 66 ngày